Velkommen til Veddelev

2022

Portalen til information om  aktiviteter på Veddelev halvøen

 

 

Nyheds- og Aktivitetskalender for Veddelev halvøen i 2022

 

Sankt Hans Aften på Veddelev Nordstrand

Torsdag d. 23 Juni 2022

Kl. 21.00 Bålet tændes 

Veddelev Borger og Grundejerforening fejrer Sankt Hans Aften 

Veddelev Borger og Grundejer Forening arrangerer Sankt Hans bål på Nordstranden i Veddelev. 

Fakkeltog starter kl. 20.30 ved Veddelevs gamle vandings- og branddam for enden af Maribovej. 

Fakkeltoget går ad Nordstien til bålpladsen, hvor bålet tændes kl. 21.00.

 Vores trofaste To Trubadurer - Almer og Britt spiller og synger midsommerens viser og underholder os med nye viser. 

Båltalen holdes af årets båltaler. Hvem, det er i 2022, er igen en overraskelse. 

Efter båltalen synger vi den smukke Midsommervise og andre sommerviser. De To Trubadurer spiller og underholder os i den forhåbentlig lyse og lune sommeraften, mens vi hygger os ved bålet og nyder den smukke udsigt og solnedgangen over Roskilde fjord

Alle er velkomne

Veddelev Borger og Grundejerforening inviterer til årets

Naturvandring i Veddelev 

Torsdag d. 9 Juni kl. 19.00 ved den gamle branddam

Se invitationen HER

Naturvandring fra Branddammen via Veddelev landsby til Fugletårnet og Dyskærgaard - Torsdag d. 9 Juni kl. 19.00

Mødested Kl. 19.00 ved branddammen for enden af Maribovej.
På årets naturvandring i Veddelev vil vi fokusere på det naturområde, der i forslaget til ny lokalplan 407, skal etableres i hele dalstrøget mellem Veddelev Landsby og Gårdene oppe ved Frederiksborgvej.
Med udgangspunkt ved den gamle vandings- og branddam vil vi gå ned gennem den nordlige del af Veddelev Gamle Landsby. Undervejs vil vi besøge skoleprojektet på Møllegården "Haver til maver" og gå forbi Holger Fællessangers hus, inden vi drejer ned ad den lille sti til fugletårnet. Her vil vi få fortalt om fuglelivet på Bløden og om landskabet, som vi ser udover og som skal indgå i det kommende natur- og vådområde.
Herfra går vi op til Dyskærgaard, hvorfra der er en fantastisk udsigt over dalstrøget og Veddelev Landsby samt Bløden og Roskilde Fjord. Den nye ejer Liljeborg A/S vil fortælle om gårdens historie og planerne for den fremtidige anvendelse af gården og området.
Aftenvandringen slutter med kaffe og kage ved Dyskærgaard.

Gæster er velkomne

Alle er vekomne

Åbent Hus på Risø og Orientering om Dansk Dekommissionering 

HER

Åbent hus på Risø d. 2 juni 2022 kl. 18.00 - 21.15 hos Dansk Dekommissionering - Kom, se og hør om opbevaringen af Danmarks Radioaktive affald.

Se Invitation og program HER

Program: 

Kl. 18.00 - 19.30 Rundvisning til de nuværende opbevaringsfaciliteter og lagre af affaldet. 

Kl. 19.30 - 21.15 Sandwich og Orientering ved Udannelses og Forskningsministeriet og Dansk Dekommissionering. 

Tilmelding er nødvendig på DD webside: https://www.dekom.dk/2022/05/06/aabent-hus-om-radioaktivt-affald/ senest d. 29 maj 2022 eller via mail på dd@dekom.dk 

 

Orientering om Nyt lokalplanforslag i Veddelev

Forslag til lokalplan 704 for Dyskærgård og naturområdet  mellem Veddelev landsby og Frederiksborgvej er nu udsendt til offentlig høring. 

Borgermøde er afholdt Tirsdag d. 17 maj 

Mødet blev afholdt med stor deltagelse af mange borgere fra Veddelev. 

Der var som ventet mange bemærkninger og indsigelser mod den del af forslaget, som indebar at indkørslen til Dyskærgaard flyttes fra i dag ud til Frederiksborgvej og til en ny grusvej til Brovej og videre gennem den smalle og snoede bygade i Veddelev Landsby. 

Læs her vores forslag til alternative trafikløsninger til den nuværende direkte udkørsel fra Dyskærgård til frederiksborgvej. HER

Forslaget til lokalplan 704 kan læses  HER

Forslag til ændring og tillæg til kommuneplanen HER

Yderligere information fra Roskilde kommune kan ses på www.roskilde.dk/indflydelse

 _______________________________

Tidligere orientering om problemet med Lokalplan 704 

Ny lokalplan vil give erhvervstrafik igennem Veddelev Bygade 

Roskilde kommune planlægger et nu offentligt tilgængeligt lokalplanforslag 704 for Veddelev at lave udkørsel fra Dyskærgaard ad Brovej og gennem den smalle Veddelev Bygade.

Dyskærgaard ligger på Frederiksborgvej nr. 355 ud mod Risø og er erhvervet af Liljeborg A/S til et nyt hovedsæde, idet gårdens struktur bevares. 

Gården har i dag indkørsel fra Frederiksborgvej. Roskilde kommune foreslår at flytte denne indkørsel til Brovej og videre gennem Veddelev Bygade, Baunehøjvej til Frederiksborgvej. 

Både Veddelev Bygade og Brovej er smalle veje og lider allerede under gener fra trafikken. De vil dermed blive yderligere belastet med ny erhvervstrafik. Det tager man slet ikke højde eller hensyn til i forslaget 

De tre Veddelev foreninger (Veddelev Borger og Grundejer Forening, Veddelev Landsby laug og Grundejerforeningen Veddelev Mølle), der repræsenterer borgerne i Veddelev naturligvis stærkt imod. 

Forslagets indhold om den fremtidige anvendelse af Dyskærgaard ser vi ikke umiddelbart kan medføre gener for Veddelev. 

Lokalplanforslaget indeholder herudover en plan for en genopretning af et natur- og vådområde på markerne i mellem Veddelev Landsby og Dyskærgaard/ Frederiksborgvej. Denne del er et meget positivt initiativ for at sikre naturen og arealerne fra Landsby og op mod Frederiksborgvej mod ny bebyggelse.. 

Hent og læs forslaget til Lokalplan 704 forslaget. Det med den nye adgangsvej står i §5 HER 

Forslag til tillæg til kommuneplanen HER

Hele vores orientering om problemerne med vejadgangen

kan læses HER

Hvordan kan vi få forhindret denne trafik i lokalplanen

Generalforsamling i 

Veddelev Antennelaug

Der er afholdt generalforsamling i Veddelev Antennelaug 

Mandag d. 7 marts 2022 kl. 19.30 i VSB Klubhus på Veddelev havn

Se indkaldelsen og dagsorden HER

Se Årsregnskab 2021 og budget 2022 HER 

Se Årsregnskab 2020 og budget 2021 HER

Medlemmer af Veddelev Antennelaug på: Langholm Hyldeholm Okseholm; Svaleøvej 34-64  Maribovej 

Generalforsamling i Veddelev Borger og Grundejer Forening

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Borger og Grundejer Forening, samt i Veddelev vejlaug 

Mandag d. 15 november 2021 kl. 19.30 i VSB klubhus på Veddelev havn. 

Se Referatet af Generalforsamlingen HER

 

Alle medlemmer

Informationsfolder om Rødehus og toiletterne på Veddelev Nordstrand

Hent pjecen HER

Veddelev - Rødehus folder - 2022

I Rødehus er der toiletter og muligheder for omklædning og kold bruser til at skylle saltet af. 

 • Adgang sker med en elektronisk nøgle, som installeres i din mobiltelefon. Den elektroniske nøgle bestilles på roedehus@veddelev.dk 

 • Adgang og den elektroniske nøgle er gratis for medlemmer af Veddelev Borger og Grundejer Forening. 

 • Andre borgere i Veddelev, Himmelev, Trekroner og Roskilde kan købe en mobilnøgle til toilet og omklædning. 

 • Medlemmer af Veddelev Borger og Grundejer Forening kan desuden låne huset til private aktiviteter, f.eks. familie frokoster og børnefødselsdage. 

Folderen fortæller mere om mulighederne med Veddelevs  Rødehus og badebroen på Nordstranden i Veddelev - 

Læs Rødehusfolderen HER

Alle

Veddelev pjecen 2016

Uddeles i Veddelev. 

Kan også hentes  HER

Støt op om vores lokalområde - vær medlem af vores Grundejerforening

Veddelev.dk

Fotoarkiv kommer snart  HER

Kender du til et arrangement på Veddelev halvøen, som kan have andres interesse må du gerne maile herom til webmasteren 

Nyheds- og informationsspalten 

 STOP Indbrud !

Veddelev har heller ikke undgået den bølge af indbrud, som det seneste år har ramt mange boligområder på Sjælland. Selvom det som indbrudstyv kan være ekstra risikabelt at flygte på grund af at vi kun har en adgangsvej, som let kan spærres, har der det sidste år være flere indbrud. Et indbrud på Langholm blev dog stoppet og de 3 unge indbrudstyve blev anholdt takket være en nabos årvågenhed og reaktion. Heldigvis var politiets reaktion også hurtig, så de blev taget på fersk gerning og mere end et indbrud blev opklaret. Tyvende var 3 unge på 16-18 år fra Roskilde. Det er således langtfra altid udenlandske tyve fra Østeuropa, som laver indbruddene. 

 

Læs mere mere om Nabohjælp og hvad I selv kan gøre forebyggende, både i hverdagen og og når I skal på ferie på www.stopindbrud.dk . HER

 

Det er vigtigt at vi alle holder lidt øje med naboernes huse og med suspekte især varevogne, som kører rundt i området på underlige tidspunkter. Suspekte varebiler vil være varebiler uden traditionelle firmareklamer på og/eller er med udenlandske nummerplader. Noter nummerpladen og bilmærket ned sammen med tidspunkt og sted. Er det meget mystisk, så orienter politiet på tlf. 114, ellers gem det eller send det til nabohjaelp@veddelev.dk  Erfaringsmæssigt er vore mange hundeluftere særdeles gode til at observere alt hvad der foregår af usædvanligt i området. Tak for det. 

 

Politiet hjemmeside med flere oplysninger: HER

Trafiksikring af Fiskevejen mellem busholdepladsen og ned mod Veddelev Bygade

Roskilde kommune er nu i gang med at trafiksikre den del af Fiskervejen som ligger mellem Tuevænget ved bus holdepladsen og ned til sidevejen ud mod Veddelev gård. Det er så langt, det er muligt ned mod Veddelev Bygade.

 Der er bevilget etablering af grusbelagte fortove i begge sider, hvor det er muligt, som vist markeret med rødt på billedet ovenfor. Projektet indebærer endvidere, at der på Fiskervejen afmærkes plads til cyklister ved at omdanne vejen til en "2 minus 1 vej" Arbejdet forventes at blive sat i gang snarest muligt, og om vejret arter sig at blive udført inden jul i år. 

Projektet er et resultat af flere års pres på Roskilde kommune for at få forbedret trafiksikkerheden for gående og cyklister, samt ikke mindst skolebørns vej til skolebussen. 

Læs mere om projektet og se tegninger og beskrivelser HER

 

Projektet er nu gennemført og afsluttet

Der arbejdes videre med den meget strækning på Fiskervejen fra busholdepladsen til Strandvejen og fra Baunehøjvej til Bygaden

Roskilde Camping

Området er omfattet af en lokalplan, som udover campingpladsen også omfatter Vigen Strandpark og Vigen Restaurant. Forpagterparret William og Janni Christiansen har en langtidskontrakt med Roskilde kommune. De ønsker at forbedre Campingpladsen med bedre faciliteter, samt ro og orden. 

 

Der er derfor nogle regler som de beder os beboere om at respektere i camping sæsonen: 

 • Færdsel og luftning af hunde på campingpladsen er ikke tilladt

 • Løsgående hunde er generelt ikke tilladt hverken på campingpladsen eller i Vigen Strandpark, jfr. hundeloven

 • Hunde i snor må gerne luftes i Strandparken og ad sti og vej.

 • Respekter hegnene ud mod beboelsen i Veddelev. Hærværk på hegnet er naturligvis hærværk

 • Det er naturligvis heller ikke tilladt at klatre over låger eller hegn - Følg stierne enten til Baunehøjvej eller ned til fjorden og ind på Vigen Strandparks område.

Vigen strandpark omfatter hele området ud mod vandet, som angivet som område 3 på kortet nedenfor. Her er der almindelig offentlig adgang. Sti og vej som adskiller Strandparken og Campingpladsen fra Baunehøjvej og til Veddelev Havn er fælles adgangsvej og kan således benytte af alle gående og cyklende.

 

Er du i tvivl om Lokalplanen, så kan hele planen læses HER

 

 

 

Veddelev Arkivet

Det gamle Veddelev  Det moderne Veddelev
Egne oplevelser, lokalhistoriske optegnelser og billeder af liv og landskaber i Veddelev før og nu. Har du materiale liggende eller har tid og lyst til at hjælpe med at opbygge et god side om livet i Veddelev før og nu, så kontakt Piet Jansen i Veddelev Grundejerforening. 

Veddelev Før 1965

Veddelev historie efter 1965

VSB 40 år og Veddelev havn 25 år 
Jubilæums nr, af Svajeren 2005

Sankt Hans Båltaler 2002-2011

 

Veddelev Links

 

Veddelev Borger og  Grundejer Forening

omfatter alle grundejere i Veddelev. Det primære dækningsområde er området vest for Baunehøjvej. 

Hent - Veddelev Pjece 2016

Hent information til ejendomsmæglere gratis  HER og oplysningskema HER

 

Links til: Borger og Grundejer Foreningen - Informationsside

 

  Veddelev Antennelaug

 

Fællesantenne med TV og bredbånd  leveret af YouSee til alle huse på:

 • Svaløvej 34-64

 • Okseholm

 • Hyldeholm

 • Langholm

 • Maribovej

YouSee Kanaloversigt Jan 2022

Links til: 

  Veddelev Antennelaug informationsside

 

Flere foreninger i og omkring Veddelev 

Forretninger og virksomheder i Veddelev

Institutioner i Veddelev

Øvrige Links

Strandvejret i Veddelev fra DMI

Vejret

Vejret de kommende dage fra DMI

Vejret i Nordsjælland

 

Opdateret d.18.06.2022

  Webmaster: Piet Jansen webmaster@veddelev.dk

7