Information

 

Velkomst og oplysningsskema til nye beboere i Veddelev 

om Veddelev Borger og Grundejer Forening og om Veddelev Vejlaug 

Dette skema besvarer de normale spørgsmål, som stilles i forbindelse med ejendomshandler for ejendomme i Veddelev. Skemaet dækker alle ejendomme i Veddelev Borger og Grundejer Forenings område, som primært dækker området vest for Baunehøjvej, se kort nederst.

Veddelev Borger og Grundejer Forenings formål er at samle grundejere og borgere på Veddelev halvøen for løsning af fælles opgaver og at bidrage til at give så gode forhold for alle beboere i Veddelev området som muligt. Dette omfatter også aktiviteter af bred interesse for beboerne. 

Grundejerforeningen løser en række fælles praktiske opgaver i området og varetager medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, primært Roskilde kommune. Veddelev Borger og Grundejer Forening har som målsætning, at alle grundejere og borgere skal have lyst til at være medlem. 

På Veddelev Nordstrand opsætter Veddelev Borger og Grundejer Forening i sommerhalvåret fra marts til november en 150 m lang badebro. Badebroen blev total fornyet i 2019 med en ny og moderne badebro fra NBC Marine. 

I det Rødehus ved stranden har medlemmerne af VBGF adgang til toiletter. Medlemmerne af VBGF har her også mulighed for at låne vores klublokale med køkken til mindre private arrangementer. 

 Veddelev Borger og Grundejer Forening arrangerer også fastelavn for børnene og en natur- og aftenvandring i maj måned m.m. Der afholdes hvert år Skt. Hans aften med fakkeltog, bål, båltaler og underholdning på Nordstranden. 

Veddelev Borger og Grundejerforening byder alle nye grundejere og beboere velkommen til vores dejlige område og håber at alle vil blive lige så glade for vores halvø, som vi er mange som er. 

Information om Veddelev Grundejerforening

På http://WWW.VEDDELEV.DK findes der løbende information fra Veddelev Borger og Grundejer Forening om aktiviteter og nyheder. Endvidere findes der nederst på denne side på siden www.veddelev.dk/ejendomsinfo direkte adgang til følgende dokumenter: 

Alle grundejere på Holmevejene (Okseholm, Hyldeholm og Langholm) er jfr. Tinglyste servitutter obligatoriske medlemmer af Veddelev Borger og Grundejer Forening og Veddelev Vejlaug. 

Medlemskab på de øvrige veje i området er frivilligt, men de fleste er medlemmer og støtter dermed løsningen af foreningens opgaver og aktiviteter. 

Veddelev Vejlaug – Vejvedligehold og snerydning 

Veddelev Vejlaug er en del af Veddelev Borger og Grundejer Forening. Alle grundejere på Holmevejene (Okseholm, Hyldeholm og Langholm) er jfr. Tinglyste servitutter obligatoriske medlemmer af Veddelev Borger og Grundejer Forening og Veddelev Vejlaug. 

Grundejere på de øvrige private veje er frivillige medlemmer. Ifølge vejsyn-kendelse er Veddelev Borger og Grundejer Forening endvidere pålagt at sørge for vejvedligeholdelse af Lollandsvejene og Nordstien. 

De offentlige veje i Veddelev vedligeholdes og ryddes for sne af Roskilde kommune. Dette er vejene: Baunehøjvej, Veddelev Bygade, Brovej, Fiskervej samt Svaleøvej fra Baunehøjvej til Sivholmvej. 

Alle øvrige veje i Veddelev er private fællesveje. Lodsejerne er her ansvarlige for vedligeholdelsen. Opgaven løses i fællesskab gennem medlemskab af enten Veddelev Vejlaug eller Elleorevej med flere vejes Vejlaug, som omfatter Elleorevej, Ringøvej, Tuevænget, Sivholmvej og Svaleøvej fra Sivholmvej til Strandvejen.

Snerydning på alle de private fælles veje varetages af Veddelev Vejlaug, som har kontrakt med en entreprenør, der rydder vejene, når der er faldet mere end 5 cm sne og han er færdig med at køre for kommunen. Af miljømæssige grunde saltes der kun undtagelsesvist på de private veje i Veddelev. 

Veddelev Vejlaugs snerydning omfatter Lollandsvejene, Holmevejene, Elleorevej med flere vejes Vejlaug’s område, samt Skydebanevej, Veddelev Engvej, Græsbakken, Fiskervejen 2-4, og Høkerstræde. 

Lodsejerne er selv ansvarlige for at rydde sne på fortov og i indkørsel, således at post- og avisbude samt renovationsfolk kan komme ind til husene.

Oplysninger om medlemskab af Veddelev Borger og Grundejer Forening og vejlaug 

 • Der er medlemspligt i Veddelev på de 3 veje: Okseholm, Hyldeholm og Langholm, samt den øverste del af Svaleøvej 34 -64. 
 • Der er ikke medlemspligt på alle øvrige veje, men de fleste er det.

 Udgifter til Veddelev Borger og Grundejer Forening og Veddelev Vejlaug

 • Foreningens regnskabsår er fra 1 oktober til 30 september
 • Kontingent til Veddelev Borger og Grundejer Forening udgør (2023-24) 700kr, der opkræves i december måned. 
 • Kontingent til Veddelev Vejlaug betales på Lollandsvejene og Holmevejene og udgør (2023-24) 200 kr.
 • Kontingent og gebyrer fastsættes på den årlige generalforsamling, som afholdes i november måned.
 • Der påhviler ikke hverken Veddelev Borger og Grundejer Forening eller dens medlemmer nogen fællesgæld. 
 • Der betales ikke indskud til Foreningen eller opkræves gebyr for at registrere overdragelse af medlemskabet til en ny ejer.
 • Der er ikke andre omkostninger til i forbindelse med overdragelse af en ejendom. 


Kontakt til VBGF bestyrelse:

Formand Piet Jansen, Hyldeholm 37, Veddelev, 4000 Roskilde tlf. 4057 7331 formand@veddelev.dk 

Næstformand: Mathias Turac, Okseholm 19, Veddelev, 4000 Roskilde,

Kasserer: Jane Sørensen, Ringøvej 1 , Veddelev, 4000 Roskilde tlf. 2060 1525, - mail kasserer@veddelev.dk


Veddelev Antennelaug - Bredbånd og kabel-TV

I Veddelev Borger og Grundejer Forenings område vest for Baunehøjvej tilbydes alle husstande hurtigt og stabilt bredbånd og kabel-TV med hastigheder op til 1000 Mbit og Kabel TV med både faste pakker og med Bland-selv, samt en række Streaming tjenester. Hele området er udbygget med et moderne Coax kabelnet, som er lige så hurtigt, som de lyslederfibernet, som nu prøver at komme ind på markedet. 

Bredbånd og Kabel-TV tilbydes gennem: 

 1. Veddelev Antennelaug på følgende veje: Svaleøvej 34 - 64, Langholm, Hyldeholm, Okseholm og Maribovej. I alt 120 husstande. Næsten alle husstande er tilsluttet. Eksisterende medlemskab og tilslutning overtages automatisk af en ny ejer. Information findes på www.veddelev.net. Henvendelse om ændringer i tilslutning og evt. TV-pakke Kontakt formanden Piet Jansen 4057 7331 
 2. YouSee, der dækker øvrige husstande vest for Baunehøjvej forsynes. For nærmere information kontakt YouSee på tlf. 7070 4040 eller Læs mere på www.yousee.dk 

 

Øvrige oplysninger

Ejendomsmæglergebyr for oplysninger om status for kontingent og vejlaug for en ejendom.  

Gebyr for besvarelsen af ejendomsmægler forespørgsel udover denne information fås ved henvendelse til kasserer@veddelev.dk

 

VBGF Version mar 2024.

Hele dokumentet kan hentes her: Velkommen til veddelev og Oplysningsskema til ejendomsmæglere om VBGF-2024.pdf